Solceller

Installation av solceller ställer krav på montage- och installationsarbete så som t ex. kanalisation, kabelförläggningar och montering av fästelement och stativ. En solcellsinstallation ska också vara uppmärkt för att kunna identifieras. Regler och riktlinjer styr hur märkningsarbetet ska utföras. Rätt varselmärkning, märkning och dokumentation är en förutsättning för att man ska kunna utföra elarbeten och underhåll på anläggningen säkert och också kunna utföra säkra räddningsinsatser vid en eventuell brand. Det är viktigt att tänka på märkningens hållfasthet i den miljö den befinner sig. Märkning i utomhusklimat ställer krav på materialet. Märkprodukterna ska klara väder, vind, UV, brand och korrosion. FLEXIMARK® märkprodukter för identifiering av solcellsinstallationer är noga utvalda och testade för att klara de krav som ställs. Här ser du Fleximarks produkter för uppmärkning av solcellspaneler, solcellsanläggningar och solcellsparker.

Broschyr FLEXIMARK® Märkprodukter för solcellsanläggningar

Kontakta & Följ oss

E-post: info.se.fln@lapp.com eller ring: +46 0155-777 90