-20°C till +80°C. Appliceringstemperatur: +5°C (minimum)

Kontakta & Följ oss

E-post: info.se.fln@lapp.com eller ring: +46 0155-777 90