Om Fleximark

Fleximark AB

Fleximark AB är ett svenskt företag som startades 1978. Fleximark ska utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja märksystem för att tillgodose marknadens behov av kabel-, part- och komponentmärkning. Fleximark levererar även programvara och hårdvara till  kunder för egen utskrift av märkning. Fleximark AB ska sträva efter att utmärka sig som en av de bästa aktörerna på marknaden. Detta innebär att kunderna ska uppfatta bolaget som den plats där man erhåller kvalitativa produkter, erkänt god service och framför allt en bred kompetens inom vårt område märksystem.

Genom nära samarbete med kunder och slutanvändare har vi kunskap om användnigsområden och materialegenskaper. FLEXIMARK® Märksystem är därmed anpassade att klara de tuffaste krav och påfrestningar i såväl skyddade innemiljöer som tuffa utemiljöer. Fleximark AB tillhör den tyska koncernen Lapp Group, som är en av världens ledande leverantörer av högkvalitativ kabel och kabeltillbehör. Fleximark AB är koncernens försäljningsbolag för FLEXIMARK® Märksystem på den svenska marknaden.

FLEXIMARK® Märksystem levereras till kunder i hela världen genom Fleximark AB, Lapp Group och återförsäljare. Fleximarks huvudkontor, produktionsanläggning, lager och logistikcenter ligger i Nyköping.

Kontakta & Följ oss

E-post: info.se.fln@lapp.com eller ring: +46 0155-777 90