Rörmärkning

Fleximark levererar skyltar och dekaler för rörmärkning och ventilationsmärkning. Flo-Code märkband är det enklaste sättet att märka process- och VVS-anläggningar.
Flo-Code består av märktejp för rörledningar och skyltar för ventilationslokaler. Flo-Code finns i olika storlekar och levereras som Flo-Code Standard, Flo-Code Original och Flo-Code Ventilation. I vårt sortiment finns också text- och piltejp, rörmärkningsdekaler, rörskyltar, graverade skyltar, varselskyltar samt faropiktogram för märkning av farliga kemiska ämnen enligt gällande CLP/GHS-krav (AFS 2014:43) på bland annat behållare, rör- och gasledningar, tankar och cisterner.

Kontakta & Följ oss

E-post: info.se.fln@lapp.com eller ring: +46 0155-777 90