Rörmärkning

Flo_Code VVS InstallationFleximark levererar skyltar och dekaler för rörmärkning och ventilationsmärkning. Flo-Code märkband är ett enkelt sätt att märka process- och VVS-anläggningar. Dessa produkter består av märktejp för rörledningar och skylat för ventilationskanaler. Flo-Code finner du i olika storlekar och har benämningarna Flo-Code Standard, Flo-Code Original och Flo-Code Ventilation.

I sortimentet hittar du även text- och piltejp, rörmärkningsdekaler, rörskyltar, graverade skyltar, varselskyltar samt faropiktogram för märkning av farliga kemiska ämnen enligt gällande CLP/GHS-krav (AFS 2014:43) på bland annat behållare, rör- och gasledningar, tankar och cisterner.

Att rörledningar behöver märkning beror på att de kan innehålla farliga kemiska produkter. Rörmärkningen ska innehålla information om vad det är för produkt, symboler/ faropiktogram, som tydliggör på vilket sätt det är farligt samt en pil som anger vilken strömningsriktning som röret har. Behöver du märka inbyggda rör, så behöver du enbart använda rörmärkning där det finns synliga delar. Däremot kan vi rekommendera att märka ytterhöljet på rörledningarna. Tänk på att om olika produkter används i samma rörledning så ska alla relevanta faropiktogram finnas på märkningen!

Kontakta & Följ oss

E-post: info.se.fln@lapp.com eller ring: +46 0155-777 90