Solcellsinstallation

Vid installationer av solceller ställer regler krav på både montage- och installationsarbetet. Dessa rör bland annat kanalisation, kabelförläggningar och montering av fästelement och stativ. Solcellsinstallationerna ska därtill även vara uppmärkta tydligt för att kunna identifieras. Utförandet av märkningsarbete styrs därmed av både regler och riktlinjer.

Rätt varselmärkning, märkning och dokumentation är viktigt. Det är en förutsättning vid installation av solceller att kunna utföra elarbete och underhåll på ett säkert sätt men även utföra säkra räddningsinsatser vid en eventuell brand. Därför är det viktigt att märkningens hållfasthet tål den miljö den befinner sig i. Märkning för utomhusbruk ställer krav på materialet. Dessa märkprodukter ska klara väder, vind, UV, brand och korrosion. FLEXIMARK® märkprodukter för identifiering av solcellsinstallationer är noga utvalda och testade för att klara de krav som ställs. Här ser du Fleximarks produkter för uppmärkning av solcellspaneler, solcellsanläggningar och solcellsparker.

Broschyr FLEXIMARK® Märkprodukter för solcellsanläggningar

Letar du efter ett komplett system för solcellsinstallation? Läs mer om LAPPs helhetslösning med allt från kabel, förskruvningar till märkning från en global leverantör. 

Kontakta & Följ oss

E-post: info.se.fln@lapp.com eller ring: +46 0155-777 90