VVS

Flo_Code VVS InstallationFLEXIMARK® Rörmärkning för VVS-sektorn omfattar ordinarie Flo-Codemärkning eller pilmärkning. I sortimentet för rör- och ventilationsmärkning finner du både skyltar och dekaler. Fleximark erbjuder både färdigskrivna varianter och blanka för montering av egen text. I Fleximarks utbud finner du även kundanpassad pilmärkning med valfria faropiktogram. Givetvis är märkningen i de föreskrivna färgkoder som gäller!

Flo-Code märkband är det enklaste tillvägagångssättet för att märka upp process- och VVS anläggningar. I Fleximarks sortiment finner du tre utföranden av Flo Code; Flo-Code Standard, Flo-Code Original och Flo-Code Ventilation.

Hos Fleximark kan du även köpa text- och piltejp, rörmärkningsdekaler, rörskyltar, graverade skyltar, varselskyltar samt faropiktogram för märkning av farliga kemiska ämnen enligt gällande CLP/GHS-krav (AFS 2014:43) på bland annat behållare, rör- och gasledningar, tankar och cisterner.

Hos Fleximark kan du även beställa graverade skyltar för rörmärkning. Dessa skyltar designar du och beställer separat genom Fleximarks online verktyg MarkN`Go.

Kontakta & Följ oss

E-post: info.se.fln@lapp.com eller ring: +46 0155-777 90