VVS

Flo_Code VVS InstallationFLEXIMARK® Rörmärkning för VVS-sektorn omfattar ordinarie Flo-Codemärkning eller pilmärkning. Det finns både färdigskrivna varianter samt blanka för montering av egen text. I vårt sortiment finner du även kundanpassad pilmärkning med valfria faropiktogram. Självklart i de föreskrivna färgkoder som gäller!

Hos Fleximark kan du även beställa graverade skyltar för rörmärkning. Skyltarna designas och beställs separat i Fleximarks online verktyg MarkN`Go.

Kontakta & Följ oss

E-post: info.se.fln@lapp.com eller ring: +46 0155-777 90